Szkolenia online

Podpis elektroniczny w pracy urzędu. Rodzaje i weryfikacja podpisów elektronicznych.

15
Kup teraz
399 PLN 199.00 PLN

Czas trwania: 1 godz. 50 min. - 80 minut części teoretycznej i 30 minut części praktycznej. 
Cena: 199 PLN netto
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

Test sprawdzający wiedzę: 30 minut na 10 pytań jednokornego wyboru, 3 możliwe podejścia. 

Adresaci szkolenia:
Sekretarze gmin, pracownicy działów organizacyjnych i sekretariatów, informatycy, koordynatorzy czynności kancelaryjnych, archiwiści w urzędach samorządu terytorialnego i administracji rządowej, wszystkie osoby posługujące się podpisem elektronicznym lub pracujące w systemach EZD, SOD, EPUAP2.

Cele szkolenia:
• Zapoznanie z rodzajami podpisu elektronicznego i prawidłowością ich składania na dokumencie zarówno od strony prawnej jak i praktycznej
• Nabycie umiejętności prawidłowej weryfikacji podpisów złożonych na dokumencie 
• Zdobycie wiedzy jak postępować gdy pojawia się informacja o podpisie nieprawidłowym, nieważnym oraz o braku możliwości weryfikacji

Prowadzący:
Adam Parysz - Dyplomowany archiwista. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Specjalistaw zakresie dostępności cyfrowej i architektonicznej, biegła znajomość standardu WCAG 2.1. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla administracji publicznej.
 

Szkolenie dostępne na żądanie pozwala na elastyczność w czasie i miejscu uczestnictwa.
Oferta uzupełniona jest o dostęp do materiałów szkoleniowych,
a także możliwość konsultacji z trenerem.

Po ukończeniu szkolenia oraz testu, uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Zapraszamy do kontaktu:
kontakt@vod.frdl.pl
tel. 12 623 72 44 
kom. 721 393 285 

polecane
STATUS RADNEGO ORAZ JEGO PRAWA I OBOWIĄZKI W KADENCJI 2024-2029.

STATUS RADNEGO – PRAWA I OBOWIĄZKI W KADENCJI 2024-2029Zapraszamy na szkolenie przeznaczone dla radnych gmin...

Dla pracowników - przeciwdziałanie mobbingowi w administracji publicznej.

Czas trwania: 190 minut - 3 godzinyCena: 199 PLN netto Udział w szkoleniu zwolniony z VAT...

Udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.

Czas trwania: 1 godz. 20 min. Cena: 199 PLN nettoUdział w szkoleniu zwolniony z VAT...

Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*

Akceptuję