Szkolenia online

Podstawy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

4
Kup teraz
399 PLN 199.00 PLN

Czas trwania: 2 godz. 10 min. - 130 minut 
Cena: 199 PLN netto 
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

Test sprawdzający wiedzę: 30 minut na 10 pytań jednokornego wyboru, 3 możliwe podejścia. 

Adresaci szkolenia:
Osoby zajmujące się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności pracownicy administracji samorządowej odpowiedzialni za współpracę z NGO oraz zlecanie zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Szkolenie stanowi propozycję zarówno dla pracowników rozpoczynających pracę, jak i aktualnie pracujących.

Cele szkolenia:

  • Omówienie zasad przygotowania programu współpracy, jego niezbędnych elementów, powiązania z budżetem JST, program roczny, a programy wieloletnie, sprawozdanie z realizacji programu.
  • Przedstawienie elementów jakie powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego.
  • Omówienie obowiązkowych uchwały wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwała konsultacyjna, roczny program współpracy, inicjatywa lokalna, gminna/powiatowa rada działalności pożytku publicznego.

Program szkolenia:

  • Obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi-  co on oznacza i jak się z niego wywiązać?
  • Przegląd przykładowych form współpracy.
  • Obowiązkowe uchwały jakie każdy samorząd musi posiadać - zakres i terminy.
  • Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi-  elementy, zasady tworzenia, powiązanie z innymi formami współpracy, sprawozdanie z realizacji.
  • Dotacje - procedury i możliwe formy ich udzielania na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.


Artur Gluziński - Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Wykładowca akademicki, autor książki na temat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Pracował w MPiPS. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.


Szkolenie w formie nagranej do wielokrotnego odtwarzania w dogodnym dla siebie terminie.
Oferta uzupełniona jest o dostęp do materiałów szkoleniowych,
a także możliwość konsultacji z trenerem.

Po ukończeniu szkolenia oraz testu, uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Zapraszamy do kontaktu:
kontakt@vod.frdl.pl
tel. 12 623 72 44 
kom. 721 393 285 

polecane
Udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.

Czas trwania: 1 godz. 20 min. Cena: 199 PLN nettoUdział w szkoleniu zwolniony z VAT...

Podpis elektroniczny w pracy urzędu. Rodzaje i weryfikacja podpisów elektronicznych.

Czas trwania: 1 godz. 50 min. - 80 minut części teoretycznej i 30 minut części...

STATUS RADNEGO ORAZ JEGO PRAWA I OBOWIĄZKI W KADENCJI 2024-2029.

STATUS RADNEGO – PRAWA I OBOWIĄZKI W KADENCJI 2024-2029Zapraszamy na szkolenie przeznaczone dla radnych gmin...

Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*

Akceptuję