Szkolenia online

Udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.

6
Kup teraz
399 PLN 199.00 PLN

Czas trwania: 1 godz. 20 min.

Cena: 199 PLN netto
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

Test sprawdzający wiedzę: 30 minut na 7 pytań jednokornego wyboru, 3 możliwe podejścia. 

Adresaci szkolenia:
Osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi bądź osoby nadzorujące zamówienia publiczne JST – szkolenie dla początkujących lub osób chcących uporządkować wiedzę z zakresu zamówień do 130 000 zł.

Cele szkolenia:
• Zapoznanie z metodami i strategiami efektywnego zarządzania zamówieniami do 130 000 zł.
• Zrozumienie przepisów dotyczących zamówień publicznych, takich jak Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzenia, instrukcje i wytyczne, które regulują proces udzielania zamówień publicznych także poniżej progów.
• Przybliżenie wszystkich etapów procesu zamówień publicznych, takich jak ogłoszenie, składanie ofert, ocena ofert, wybór wykonawcy, zawarcie umowy i realizacja zamówienia.

Prowadzący:
Grzegorz Soluch - prawnik; specjalista z zakresu zamówień publicznych; autor wielu wykładów i szkoleń (20 lat doświadczenia w pracy trenera, ponad 450 przeprowadzonych szkoleń); wykładowca i autor programu na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania – oddział zamiejscowy w Chorzowie (od 2006 r. do nadal); wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu; autor kursu e-learning „Zrozumieć Zamówienia Publiczne”; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP); trener prowadzący warsztaty oraz prelegent podczas Forum Zamówień Publicznych oraz Forum Zamówień na Roboty Budowlane; w latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; trener na platformie e-learningowej. Posiada bardzo bogate doświadczenie szkoleniowe. To wyjątkowo ceniony ekspert ze względu na praktyczne prowadzenie szkoleń. Ma doskonały kontakt z uczestnikami szkoleń. Ceniony za profesjonalizm i rzeczowe podejście do omawianych zagadnień.

Szkolenie dostępne na żądanie pozwala na elastyczność w czasie i miejscu uczestnictwa.
Oferta uzupełniona jest o dostęp do materiałów szkoleniowych, a także możliwość konsultacji z trenerem.

Materiałami szkoleniowymi są m.in. wzory zapytań ofertowych oraz zarządzenie w sprawie  przyjęcia procedury udzielana zamówień, których wartość bez podatku od twarów i usług jest mniejsza niż kwota 130 000 zł.

Po ukończeniu szkolenia oraz testu, uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Zapraszamy do kontaktu:
kontakt@vod.frdl.pl
tel. 12 623 72 44 
kom. 721 393 285 

polecane
Podstawy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Czas trwania: 2 godz. 10 min. - 130 minut Cena: 199 PLN netto Udział w szkoleniu zwolniony...

Podpis elektroniczny w pracy urzędu. Rodzaje i weryfikacja podpisów elektronicznych.

Czas trwania: 1 godz. 50 min. - 80 minut części teoretycznej i 30 minut części...

STATUS RADNEGO ORAZ JEGO PRAWA I OBOWIĄZKI W KADENCJI 2024-2029.

STATUS RADNEGO – PRAWA I OBOWIĄZKI W KADENCJI 2024-2029Zapraszamy na szkolenie przeznaczone dla radnych gmin...

Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*

Akceptuję