Szkolenia online

Dla pracowników - przeciwdziałanie mobbingowi w administracji publicznej.

4
Kup teraz
399 PLN 199.00 PLN

Czas trwania: 190 minut - 3 godziny
Cena: 199 PLN netto 
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

Test sprawdzający wiedzę: 30 minut na 10 pytań jednokornego wyboru, 3 możliwe podejścia. 

 

Cele szkolenia:

 • Identyfikacja przejawów mobbingu i odróżnienia ich od działań przełożonych lub współpracowników, których nie można określić mianem mobbingu.
 • Uświadomienie istnienia instrumentów ochrony prawnej dla osób poszkodowanych wskutek mobbingu.
 • Zapoznanie się z korzyściami płynącymi  ze zwalczania zjawiska mobbigu lub nierównego traktowania w zatrudnieniu oraz z zagrożeniami płynącymi z lekceważenia takich zjawisk, zarówno przez pracodawcę, jak i pracowników.
 • Zrozumienie przyczyn i mechanizmów powodujących mobbing a także pozycji potencjalnej ofiary.

Program szkolenia:

 

 • Zjawisko mobbingu  w zatrudnieniu – pojęcie, charakterystyka i skala problemu.
 • Płaszczyzny mobbingu.
 • Mobber  i ofiara mobbingu.
 • Przebieg mobbingu.
 • Skutki mobbingu dla pracownika.
 • Rozwiązania prawne w zakresie mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu. Znaczenie zmian przepisów Kodeksu pracy w 2019 roku w zakresie dyskryminacji i mobbingu (Dz. U. 2019 poz. 1043)
 • Mobbing, a dyskryminacja, molestowanie i molestowanie seksualne – podobieństwa i różnice.
 • Praca zdalna, a mobbing i dyskryminacja.
 • Identyfikacja – co jest, a co nie jest mobbingiem – przykłady orzeczeń sądowych.
 • Konflikt w miejscu pracy i skutki jego utrwalenia.  
 • Jak radzić sobie z mobbingiem ? Działanie pracownika/świadka mobbingu. Wewnętrzne i zewnętrzne instytucje wsparcia i ochrony prawnej.
 • Roszczenia pracownicze w zakresie mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu. Sytuacja prawna pracownika w zakresie ciężaru dowodu w procesie o mobbing lub dyskryminację.
 • Przeciwdziałanie  mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy przez pracodawcę.
 • Skutki prawne nieprzestrzegania przez pracowników zasad współżycia społecznego w miejscu pracy lub działań o charakterze mobbingowym.
 • Znaczenie ankiet ukierunkowanych na identyfikację mobbingu i możliwe działania pracodawcy w oparciu o dane uzyskane z ankiet.
 • Czy warto uczestniczyć w mediacjach mobbingowych jako strona?
 • Jak skorzystać z pomocy pełnomocnika ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingu w zatrudnieniu lub innej formuły wsparcia (np. konsultant, obserwator, trener relacji interpersonalnych)?
 • Zgłaszający mobbing/ świadek/ podejrzany przed Komisją Antymobbingową. Przebieg posiedzeń, przyjmowanie wyjaśnień od wnioskodawców, świadków i osób podejrzewanych o mobbing, wiążące ustalenia Komisji.

 

Janusz Białek - Prawnik. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, ekspert w zakresie prawa pracy, w tym zagadnień związanych ze świadczeniami pieniężnymi. Od 2010 roku wykładowca przedmiotu: prawna ochrona pracy na studiach podyplomowych (Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii).

 

 

 

polecane
Podpis elektroniczny w pracy urzędu. Rodzaje i weryfikacja podpisów elektronicznych.

Czas trwania: 1 godz. 50 min. - 80 minut części teoretycznej i 30 minut części...

Podstawy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Czas trwania: 2 godz. 10 min. - 130 minut Cena: 199 PLN netto Udział w szkoleniu zwolniony...

STATUS RADNEGO ORAZ JEGO PRAWA I OBOWIĄZKI W KADENCJI 2024-2029.

STATUS RADNEGO – PRAWA I OBOWIĄZKI W KADENCJI 2024-2029Zapraszamy na szkolenie przeznaczone dla radnych gmin...

Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*Treść komunikatu cookies*

Akceptuję